Říjen 2016

OSTTŘE SLEDOVANÉ VRAKY-AFTER VŘSR

31. října 2016 v 19:24 | JARDA LIŠKA

ZDRAVSTVUJTĚ!

SETKALI SE DVA NÁHODOU NA KRÁSNOJ PLOŠČADI.
NAVZÁJEM SE CHVÍI POZOROVALI, AŽ TU JEDEN Z NICH ZVOLAL-
"NU. POPE POPIČI, JAK SE , POŘÁD MÁTE?"
JAK ŽIIJETE"
ALE, ŽIJU SI TAK STŘEDNĚ..."
CO TO VLA STNĚ ZNAMENÁ?"
"NO, TO JE NĚCO MEZI ŠPATNĚ A HODNĚ ŠPATNĚ.........."


.....................................................
MŮŽE!

DOTAZ:
"MŮŽE SOULOŽIT KOMUNISTICKÁ ŽENA S NESTRANÍKEM...?"
ODPOVĚĎ POLITRUKA:
MŮŽE, ALE SOUDRUŽKA MUSÍ BÝT NAHOŘE, ABY ZŮSTALA ZACHOVÁNA VEDOUCÍ ÚLOHA STRANY....!!!

.................................................

PLAKÁT:
NAVŠTIVTE NAŠI NÁDHERNOU VÝSTAVU S NÁZVEM:
ÚSPĚCHY SOVĚTSKÝCH ZEMĚDĚLCŮ, BOTANIKŮ A PĚSTITELŮ EXOTICKÉHO OVOCE A ZELENINY. OTEVŘENO JE DENNĚ OD 9.00 HOD. DO 18.00 HODIN V DOMĚ SOVĚTSKÉ VĚDY A TECHNIKY.......
JEDEN Z NÁVŠTĚVNÍKŮ PŘÍMO NA MÍSTĚ POLOŽIL DĚŽURNOJ "RÁD BYCH VĚDĚL, SOUDRUŽKO, BUDU MOCI SHLÉDNOUT VÝSTAVU I V JINÝCH MĚSTECH..."
"SAMOZŘEJMĚ, SOUDRUHU!" DOSTALO SE MU ODPOVĚDI.
"VÝSTAVA JE TOTIŽ PUTOVNÍ...!!!"

KOVU ZVONÍ VANA - KNIHA KNIH/PO VŘSR

29. října 2016 v 15:15 | JARDA LIŠKA


POLITICKÉ SCIFI

LET PROBÍHAL PŘESNĚ PODLE PLÁNU. NAŠIM CÍLEM BYLA PLANETA ZATÍM BEZEJMENNÁ. KDE - VYPLÝVALO PODLE VÝZKUMŮ -BYCHOM SE MOHLI SETKAT S ROZUMNÝMI BYTOSTMI. ANO, MĚLA SE ZDE NACHÁZET JISTÁ FORMA CIVILIZACE NA VYSOKÉM STUPNI VYSPĚLOSTI.
PO CELA DLOUHÁ LETA SI LIDSTVO KLADLO OTÁZKY JACÍ BUDUOU OBYVATELÉ TÉTO PLANETY?! JAKÁ ASI BUDE JEJICH CIVILIZACE?
NIKDO NEPOCHYLOVAL O TOM, ŽE ZDE BUDEME MOCI LECČEMU SE PŘIUČIT. NO, A MY - PRÁVĚ JEN MY, JIŽ ZA NĚKOLIK CHVIL BUDEME MOCI V BRZKU UČINIT VELIKÝ OBJEV..
MODUL DOSEDL HLADCE NAPOVRCH A PO CHVÍLI NEZBYTNÉHO MONITOROVÁNÍÍ A STUDIÍCH PRO ČLOVĚKA ŽIVOTU NEZBYTNÝCH, VYSTOUPILI JSME VEN Z MODULU...OTÁZKA, JAK NAVÁŽEME KONTAKT S OBAVATELI TÉTO PLANETY, LEŽÍCÍAŽ ZA HRNICEMI SLUNEČNÍ SOUSTAVY, BYLA VRZKU VYŘEŠENA, NEBOŤ NÁŠ MODUL BYL DOSLOVA OBLEŽEN BYTOSTMI, OBLEČENÝCH VJAKÝCHSI UNIFORMÁCH - JSME ZJISTILI, TĚLA SLNĚ PŘIOMÍNALA NÁS LIDI, AVŠAK CO DO VÝŠKY, VZRŮSTU BYLI VELMI NEDOROSTLI, S HLAVOU TENISOVÉHO MÍČKU, AŽ NÁM PŘIŠLO TÉMĚŘ NEPPRAVDĚODOBNÉ, ŽE BY MOHLI V NI MÍT I MOZEK....!
PRO PŘÍPAD SETKÁNÍ S MIMOZEMSKOU CIVILIZACÍ, BYLI JSME VYBAVENI: OBRÁZKY ŽENY A MUŽE, HVĚZDNOU MAPU NAŠÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY, EINSTEINŮV VZOREC...
TYTO VĚCI JSME OBŘADNĚ PŘEDALI OSOBĚ ODLIŠUJÍCÍ SE PONĚKUD OD OSTATNÍCH OD OSTATNÍCH, ON S ÚKLONOU VŠE PŘEVZAL A PODAL JE JINÉMU,SNAD ASISTENTOVI.
POTOM, MUMLAVĚ COSI ZAŽVATLAL A TAKY NI COSI PODAL.
PRAVDĚPOOBNĚ ŠLO O VĚC NA PLANETĚ VÁŽENOU, CHOVANOU V ÚCTĚ, JAK JSEM USOUDIL PODLE TOHO, JAK SE K VĚCI CHOVAL A JAK S NÍ ZACHÁZEL,,,,,,,,,,,,,
VĚC, PODOBNÉ JAKÉ SI BROŽŮŘE, JSEM SI ZBĚŽNĚ PROHLÉDL A BYL JEM V TU RÁNU POZOROVAL JAK MNE HUSTÝMI ČŮRKY POLÉVÁ POT A NAPLŇUJE MÉ NITTRO VLNA STRACHU...!NEBYL JSEM ZE SEBE VYDAT HLÁSKU, JAK JSEM SE ZDĚSIL.......
NARÁZ MI DOŠLO PROČ MAJÍ DOMORODCI TAK MALÉ HLAVIČKY--VŽDYŤ ONI MOZEK NEPOTŘEBUJÍ.......NA PŘEDNÍ STRANĚ VZÁCNÉ KNIHY STÁLO:
POUČENÍ Z KRIZOVÉHO VÝVOJE V KSČ A VLÁDĚ...........
DÁLE JSEM NEDOČETL..NEMĚL JSEM SÍLU. JEN JSEM JEŠTĚ ZVOAL:" ZACHRAŇ SE, KDO MŮŽEŠ...!!!"
A PRCHAJE K MODULU, DOUFAL JSEM,ŽE VŠICHNI DOBĚHNEME A ODLETÍME VČAS...........

KOMU ZVONÍ VANA-INŽENÝRKÁ KONTROLA

25. října 2016 v 16:48 | JARDA LIŠKA

INŽENÝRSKÁ KONTROLA

PETR PETROVIČ JEŠTĚ NĚKOLIKRÁT MÁVL KLADIVEM AŽ SE MU PODAŘILO NATLOUCI LOŽISKO NA SPRÁVNÉ MÍSTO PODVOZKU VAGONU.
"CHVÁLA BOHU...!" ODDECHL SI ULEHČENĚ, PETR PETROVIČ A UTÍRÁ SI HŘBETEM RUKY POT Z ČELA.
"PETŘE PETŘIČI, PORUŠUJEŠ TECHNOLOGII!" UPOZORNIL HO I VEDOUCÍ IGOR IGOROVIČ.........
"JÁ ?" DIVÍ SE DĚLNÍK. "JÁ ŽE PORUŠIL TECHNOLOGII...?"
"JISTĚŽE!" VYSVĚLUJE KONTROLOR :"LOŽISKO MÁŠ NATLOUCI DESETI ÚDERY A TY JSI UDEŘIL TŘINÁCTKRÁT ! UŽ MĚ CHÁPEŠ?"
"MIMO TO NEDODRŽUJEŠ ČASOVÉ NORMY!" PŘIDALA SE NORMOVAČKA IRINA JEKATIROVNA.
"NAMÍSTO PŘEDEPSANÝCH 19,3 SEKUNDY JSI SPOTŘEBOVAL DOKONCE 21,7 SEKUNDY...NO, TO JE PETROVIČI, NEUVĚŘITELNÉ...!!!" DURDÍ SE NORMOVAČKA, NEUSTÁLE LISTUJÍCÍ V BLOKU.
"ALE, VÝDYŤ TY JSI, SOUDRUHU, JAK VIDÍM, VŮBEC NEZVYŠUJEŠ SVOJI VÝKONNOST!
BA, PRÁVĚ NAOPAK...ROSTE TI PRACNOST PROCESU...!"
"NO JO, " MUMLÁ PETR PETROVIČ A BŮHVÍ PROČ SE ČERVENÁ. "ALE, VŽDYŤ JE TEN PERLÍK TAK TĚŽKÝ...NEDÁ SE S NÍM ANI POŘÁDNĚ ROZMÁCHNOUT...JÁ PŘECE NEJSEM ROBOT...."
"PETŘE PETRIČI, ZDÁ SE, ŽE SLEDUJEŠ MOC ZAHRANIČNÍCH FILMŮ!" UZEMNIL HO INŽENÝR Z TECHNICKÉHO ROZVOJE SUSAK, KTERÝ PO CELOU DOBU POZORNĚ SLEDOVAL ÚDRŽBÁŘOVU PRÁCI. "HLEĎME," DODAL S ÚŠKLEBKEM, "ROBOTŮ SE TI ZACHTĚLO!, PETROVIČI, ABYS VĚDĚL, TADY NEJSME V JAPONSKU...! MY TADY MÁME JNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY!!! A TY, ABYS VĚDĚL, PORUŠUJEŠ TECHNOLOGII PROTO, ŽE ABSOLUTNĚ IGNORUJEŠ ERGONOMICKÉ FAKTORY...!!! TAK, ZA PRVÉ, ŠPATNĚ PŘI RÁCI STOJÍŠ, MÁŠ ÚPLNĚ NEVHODNOU OPĚRU A TVŮJ ROZMACH, NO, TEN JE NAPROSTO CHYBNÝ...! KONEČNĚ, POSUĎ TO SÁM..." A ZAMÁVAL PETROVI PŘED OČIMA BROŽURKOU S MNOŽSTÍM ROVNIC, TABULEK I GRAFŮ.
"PETŘE PETROVIČI," PŘIDALA SE SE BEZPEČNOSTNÍ TECHNIČKA. "PROČ, PROSÍM TEBE, NEPOUŽÍVÁŠ INDIVIDUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDKY?!"
"CHCEŠ SNAD, ABY TI VLETĚLO NĚCO DO OKA? NEBO ABY TĚ ZRANILO COSI, CO SPADLO SEZHORA NEBO SI MYSLÍŠ, ŽE UŽ MI KE SPOKOJENOSTI SCHÁZÍ JENOM TVŮJ ÚRAZ??! OKAMŽITĚ SI NASAĎ BRÝLE..!" ROZHLÉDLA SE KOLEM.
"KDEPAK JE TVŮJ MISTR ??? TAK, ABY BYLO JASNO, TENTO TVŮJ PŘESTUPEK HNED ZAPÍŠU DO ZÁPISNÍKU BEZPEČNOSTI PRÁCE...!"
"JÁ JSEM TADY...." OHLÁSIL SE VRCHNÍ MISTR POP POPIČ. "JÁ SE NESTAČÍM DIVIT...!!" NATO MISTR POKRAČOVAL: "PETRIČ, OKAMŽITĚ SI NASAĎ BRÝLE A PŘILBU A POKRAČUJ V PRÁCI! ČEKAJÍ TĚ LOŽISKA...PLÁN HOŘÍ A TY SI TADY POŘÁDÁŠ TISKOVOU KONFORENCI....MY TI UŽ SPOČÍTÁME! JEŠTĚ, ŽE KÁRNÁ KOMISE PRACUJE RYCHLE A SPOLEHLIVĚ!!! NO, VIDA HO! DEMAGOGIE BY NÁM TADY ZAVÁDĚL..."
PETR PETRIČ SI PŘEHODIL PERLÍK PŘES RAMENO A VYDAL SE K DALŠÍMU VAGONU.
"SPATNĚ, VELMI ŠPATNĚ SI POČÍNÁTE, SOUDRUZI..." OZVAL SE VRCHNÍ VEDOUCÍ ÚDRŽBY IGOR JELENOVIČ. "KONTROLU JE TŘEBA ZPŘÍSNIT!"
PETR PETROVIČ VTÁHL HLAVU MEZI RAMENA A ZRYCHLIL KROK.
SE SKUPINOU INŽENÝRŮ V PATÁCH...

NEKONEČNÝ SERIÁI - UDICE- ĆESTNÉ SLOVO

21. října 2016 v 13:46 | JARDA LIŠKA
CO VŠECHNO ODNESL ČAS??!

NA SCHŮZI SE DO DISKUSE PŘIHLÁSIL MLÁDENEC, NENÁPADNÉHO VZHLEDU, OBLEČENÝ STŘÍZLIVĚ, TAKŘKA ABSTINENTNĚ..
NA ÚVOD PROHLÁSIL, ŽE HODLÁ PRÁVĚ ZDE, NA TOTO FORU PRANÝŘOVAT LIDSKOU LHOSTEJNOST, BEZOHLEDNOST A NEZODPOVĚDNOST...! NATO PŘEDLOŽIL OTŘESNÝ PŘÍPAD - MATKA, PRÝ, VZORNĚ VYCHOVALA TŘI DĚTI, DALA JIM VEŠKEROU LÁSKU, ZAJISTILA JE HMOTNĚ A TEĎ, KDYŹ ZESTÁRLA A POTŘEBOVALA BY NAOPAK ZASE ONA POMOC, A LÁSKU, OBRÁTILI SE K NÍ VŠICHNI ZÁDY.
JAK MLADÍK PRAVIL...S TÍMTO ODSOUZENÍ HODNÝM JE ZAPOTŘEBÍ COSI UDĚLAT!
POTÉ, POKRAČOVAL ŘEČNÍK, ALE MYSLÍ, ŽE BY ...JAKKOLI NERAD... MĚL NA TÉTO SCHŮZI POULIČNÍHO VÝBORU, UVÉST JMÉNO KRITIZOVANÉ ŽENY, KTERÁ SE TAK HANEBNĚ ZACHOVALA KE SVÉ MATCE...
NASTALO TICHO! VŠICHNI BYLI PRÁVEM POBOUŘENI...!
"A, SOUDRUHU," ZEPTAL SE PŘEDSEDAJÍCÍ SCHŮZE. "JAKPAK TO VÍŠ? TY JI ZNÁŠ...?"

MLÁDENEC SI ODKAŠLAL:
"NO," PRAVIL SEBEVĚDOMĚ. "JE TO PŘECE MOJE SESTRA.......?

KOMU ZVONÍ VANA - UNOS V.

16. října 2016 v 17:05 | JARDA LIŠKA

ÚNOS /V./

... CO CHCI ?" ODPOVĚDĚL VAJÍČKO DUTÝM HLASEM NA MOU NEVYŘČENOU OTÁZKU. "NEJDŘÍVE BYCH TĚ CHTĚL, ČLOVĚČE UVÍTAT NA NAŠI VESMÍRNÉ LODI. JSME Z PLANETY CAMEL A PŘIŠLI A PŘIŠLI JSME ZA VÁMI NA VAŠI PLANETU, PROTOŽE JEN VY NÁM MŮŽETE POMOCI..."
JAK ASI? NAPADLO MĚ.
"SNADNO" ODPOVÍ MI VAJÍČKO. "NA NAŠI MATEŘSKÉ PLANETĚ VYPUKLA EPIDEMIIE ZÁHADNÉ A VELMI ZÁKEŘNÉ CHOROBY TETSUITIDY! A K TOMU, ABYCHOM MOHLI S TOUTO EPIDEMIDEÍ BOJOVAT, POTŘEBUJEME VAŠE ORGÁNY, JIMŽ VY SAMI ŘÍKÁTE LEDVINY...ČÍM VÍC, TÍM LÍP!"
PROBOHA! ZDĚSIL JSEM SE... SNAD MĚ TADY NECHTĚJÍ OPEROVAT ?!
"UHÁDL JSI, ČLOVĚČE!" PRAVIL VAJÍČKO NAHLAS. "LEDVINA Z MLADÍHO ČLOVĚKA JE OVŠEM LEPŠÍ, ALE CO SE DÁ DĚLAT - MUSÍME BRÁT, CO JE K MÁNÍ.........."
VAJÍČKO POOTOČIL HORNÍ POLOVVINU TRUPU O 180 STUPŇŮ. NATO PROHLÁSIL: "POSKOCI! BUDEME ŘEZAT....!"
NATO SE ODKUDSI OBJEVILA DALŠÍ VAJÍČKA. V TYKADLECH NA TEMENI SVÍRALA NĚCO JAKO NOŽE-JENOMŽE TY JEJICH SRŠELY OHNIVÉ JISKRY.
" TAKŽE K VĚCI...MY POUŽÍVÁME K ŘEZÁNÍ MULTI FREKVENČNÍ MANIPULÁTORY - PRÁCE S NIMI JE SNADNÁ, RYCHLÁ A BE ZPEČNÁ. DOUFÁM, ŽE I BEZBOLESTNÁ........."
NATO POKYNUL VAJÍČKŮM, POSTÁVAJÍCÍM OPODÁL A ZAVELEL "NUŽE, K VĚCI...!"
" NÉÉÉÉÉ "ZAKŘIČEL JSEM JEŠTĚ CO NEJVÍC JSEM MOHL.


" TAKŽE SES HEZKY VYSPAL"? TÁŽE SE MÁ ŽENA. A HLE, ŽÁDNÍ UFONI... JSEM DOMA. A ZDÁ SE, ŽE JSEM SI I ZDŘÍML. TO SE MI ULEVILO! PŘISTOUPIL JSEM K OKNU.
"KDE ZAS TEN NÁŠ KLUK POŘÁD LÍTÁ? VŽDYŤ UŽ JE VENKU ŠERO... TEĎ NA PODZIM SE SMRÁKÁ VELICE BRZY. "DÁVNO UŽ MĚL BÝT DOMA!
ŽENA POKRČILA RAMENY. "JAKO BYS NEZNAL KLUKY...!!!

OSTŘE SLEDOVANÉ VRAKY-ÚNOS IV.

15. října 2016 v 11:39 | JARDA LIŠKA
....ÚNOS IV.

"A CO JSI TAM VENKU DĚLAL!?" PTÁM SE."
NO, TAK... BYLJSEM V LESE, VÍŠ, TAK JAK JE TEN KRMELEC" DÍ SYN.
ˇŽENNA MEZITÍM OBĚHLA SOUSEDY. " JEDEN Z NIC PRACUJE JAKO CHIIRURG VE ŠPITÁLE, ABY SE NA TOMA PODÍVAL. LÉKAŘ UDIVENĚ KROUTÍ HLAVOU NAD TOU NEŚTASTNOUU JIZVOU.VYPAD TO, PRÝ, JAKO OPERATIVNÍ ZÁKROK, ALE PODLE TÉ JIZVY..., NE, JAK PRAVI, NEVYPADÁ TO NA BĚŽNÝ SKALPEL.......
"PŘIJÍĎTE SE SNYNEM K NÁM NA AMBULANCI," PORADÍ NÁM CHIRURD PŘI ODCHODU. "TAM SE NA TO S KOLEGY PODROBNĚJI PODÍVÁME...!"
TOMÁŠŮV ŠŤASTNÝ NÁVRAT JSME POCHOPITELNĚ OZNÁMILI TAKY I NA POLICIII, ALE ANI TAM SE NEPODAŘILO ZÍSKAT INFORMACE O JEHO POBYTU.
NEDÁ MI TO A HNED, JAK JEN MOHU, VYRÁŽÍM DO LESOPARKU, NA MÍSTO, KAM MĚ TOMÁŠ POSLAL - ANO, KE KRMELCI. SÁM NEVÍM PROČ......
SNAD JSEM SE DOMNÍVAL, ŽE TAM NAJDU NĚJAKOU STOPU, KDOVÍ. CHODÍM SEM A TAM A...NIC!
UŽ UŘ SE MÁM K ODCHODU, KDYŹ TU NÁHLE - TÁMHLE, VEDLE KRMELCE - JAKOBY SE COSI ZABLÝSKLO,,,!
CO TO JEN MŮŽE..." JDU BLÍŽE. TU CÍTÍM JAKOUSI NASLÁDLOU AŽ OMAMNOU VŮNI! A...

PROBRAL JSEM SE, VLASTNĚ ANI NEVÍM KDE. BYLA TU SPOUSTA, POSTELÍ A VŠE TO HRÁLO DO FIALOVA. ROZHLÍŽÍM SE. NE, NIKDO TU NENÍ. CHCI SE ZVEDNOUT, ALE JAKÁSI SÍLA MI V TOM BRÁNÍ!
NAJEDNOU SE ROZESTOUPÍ ČÁST STĚNY A VEJDE DOVNITŘ VAJÍČKO ...
ANO, VÍM, CO MLUVÍM...!
PROSTĚ VAJÍČKO, NO!
METR A NĚCO NA VÝŠKU, S MALÝMI NOŽIČKAMI, TYKADÉLKY... CELÉ JE ORANŹOVÉ A TYKADÉLKA MU PŘI POHYBU JISKŘÍ !
ŠINE SI TO ROVNOU KE MNĚ... COPAK ASI CHCE? ŘÍKÁM SI V DUCHU.
"CO CHCI?" ODPOVÍ VAJÍČKO DUTÝM HLASEM NA MOU NEVYŘČENOU OTÁZKU,,,,,


BUDEME POKRAČOVAT........

NEKONEČNÝ SERIÁL UDICE - ŮNOS III.

12. října 2016 v 9:09 | JARDA LIŠKA


SEDÍM TAKHLE JEDNOU V PODVEČER DOMA , KDYŽ ZASLECHNU ZVUK VÝTAHU, CHVÍI NIC AŽ SE OZVE ZVONEK U DVEŘÍ. kDO BY TO JENOM MOHLBÝT V TUHLE VEČERNÍ HODINU? UVAŽUJI, OD DOBY, CO SE ZTRATIL TOMÁŠ, SE NÁM LIDÉ SPÍŠE VYHÝBAJÍ, ABY NÁS NEMUSELI UTĚŠOVAT...ČI SNAD PROTO, ABY SE S NÁMI NEMUSELI POTKAT A PROHODIT NEŽ JENOM PÁR SLOV!
ŽENA JDE OTEVŘÍT A TÉMĚŘ SOUČASNĚ SE Z CHODBY OZVAL JEJÍ VÝKŘIK...V JEJÍM HLASE ZAZNĚLA SMĚSICE ZDĚŠENÍ A PŘEKVAPENÍ. VYBĚHL JSEM Z POKOJE A LEKNU SE. NA ZÁPRAŽÍ STOJÍ NÁŠ SYN A NECHÁPAVĚ NA NÁS HLEDÍ...
"CO SE VÁM STALO?" UDIVENĚ NA NÁS DÍVÁ.
NAJEDNOU NEVÍM, MÁM-LI SE SMÁT, KŘIČET NEBO BREČET...ŹENA JEM MLČKY OBJÍMÁ SYNA A OČI MÁ PLNÉ SLZ. JAKO BY NEVĚDĚLA CO POČÍT.
"KDE JSI BYL!?" VYHRKNE KONEČNĚ.
TOMÁŠ ZAVRTÍ HLAVOU. "NO, VENKU PŘECE!"
"ŠEST TÝDNŮ"
SYN NA MNE UDIVENĚ POHLÉDNE. ZDÁ SE JAKO BY VŮBEC NETUŠIL OČ JDE.
ODCHÁZÍ DO SVÉHO POKOJE A ZAČÍNÁ SE PŘEVLÉKAT MANŽELKA MU MLČKY POMÁHÁ. NAJEDNOU VYKŘIKNE.
"CO SE TI TO STALO?!"
TOMÁŠ MÁ PŘES PŮL BŘICHA TAKŘKA NEVIDITELNOU JIŽ ZHOJENOU JIZVU.
"JÁ NEVÍM", KROUTÁ HLAVOU TOM."NO, VÁŽNĚ.. DODÁVÁ, KDYŽ VIDÍ,ŽE MU NEVĚŘÍME.
VEČER SE ZNOVU VYPTÁVÁME. KDE BYL, CO DĚLAL, PROČ O SOBĚ NEDAL CELOU TU DOBU. A TAK.ZDÁ SE, ŽE SI TOMÁŠ NIC NEPAMATUJE...BYL PROSTĚ VENKU A TEĎ SE VRÁTIL DOMŮ....

BUDEME POKRAČOVAT...

NEKONEČNÝ SEIÁL UDICE-ÚNOS II.

9. října 2016 v 9:04 | JARDA LIŠKA
..

ZNOVU VOLÁM NA POLICII.
"NE," ŘÍKÁM" JEŠTĚ SE NEVRÁTIL. JSME NAPROSTO BEZMOCNÍ TOHLE JEŠTĚ NIKDY NUDĚLAL.
"TO VÍTE", OZÝVÁ SE Z TELEFONU KONEJIVÝ, CHÁPAJÍCÍ A SNAD ISOUCITNÝ , URČITĚ VŠAK NEPŘESVĚDČIVÝ HLAS. "TO VÍTE, KLUCI...MY JSME NEBYLI LEPŠÍ, ŽE....!"
ZA DALŠÍ PŮL HODINU UŽ JE NAPROSTO ZŘEJMÉ, ŽE TADY NĚCO NEHRAJE! POD OKNEM UŽ ALE BLIKAJÍ MAJÁČKY....
JSOU TU POLICISTÉ, HASIČI, TÉŽ I VOJÁCI Z NEDALEKÝCH KASÁREN, PÁR MĚSTSKÝCH POLICISTŮ. ZE TMY JE SLYŠEZ I ŠTĚKOT NEVIDITELNÝCH PSŮ. JSOU TU I LIDÉ ZE SOUSEDSTVÍ...TMU PROTÁNÁJÍ ZÁBLESKY BAREVNÝCH MAJÁČKŮ.OZÝVAJÍ SE RÁZNÉ PŘÍKAZY, SE JEN NĚKDO SNAÍÍ VNÉST ASPOŃ TROCHU POŘÁDKU DO VŠEHO TOHO DĚNÍ.
KRÁTCE NATO SE VYTVÁŘÍME ROJNICI A VYRÁŽÍME DO ČERNO ČERNÉ TMY...
PROCHÁZÍME SÍDLIŠTĚ, LESOPARK, NÁBŘEŽÍ OPODÁL TEKOUCÍ ŘÍČKY A - NIC!
K RÁNU SE LIDÉ NENÁPADNĚ ROZCHÁZEJÍ KE SVÝN PŘÍBYTKŮM... KONECKONCŮ UŽ TOHO MÁME VŠICHNI DOST. UŽ TOHO MAJÍ VŠICHNI DOST...ALE KDE, PROPÁNA MŮŽE NÁŠ SYN BÝT? VŽDYŤ JSEM PROHLEDALI A KDE NIC, TU NIC....?!
DOMA PAK NEMÁME ODVAHU POHLÉDNOU JEDEN DRUHÉMU DO TVÁŘE...
JENŽE, KDE JEN MŮŽE NÁŠ SYN BÝT? PŘECE SE NEPROPADL DO ZEMĚ CÍTÍME SE JAKSI VINNI-VLASTNĚ ANI NEVÍME PROČ.DUŠE MÁME PLNÉ OBAV CO DÁL? NETUŠÍME CO NÁM PŘINESOU NÁSLEDUJÍCÍ HODINY, NEDEJBOŽE DNY PPŘÍŠTÍ..
TOMÁŠE SE NÁM NEPODAŘILO NAJÍT ANI ZA TÝDEN.......
NEOBJEVILI ANI ZA ČTRNÁCH ANI PO DESETI DNECH! TO UŽ ALE VÝZVY PRAVIDELNĚ BYLY VYSÍLÁNY V PRAVIDELNÝCH ŠOTECH...ALE JAK JAKOBY SE PO TOMÁŠI SLEHLA ZEM....! NIKDO NIC NESLYŠEL. NIKDO NIC ANI NIKO NESLYŠEL...
SE ŽENOU JSME CHODILI JAKO VE SNÁCH. MANŽELKA ČAS OD ČASU ODEŠLA. JEJÍ TVÁŘ JAKOBY ZA TĚCH PÁR TÝDNŮ ZESTÁRLA O ŘEDU LET...

NEKONEČNÝ SERIÁL UDICE-ÚNOS

6. října 2016 v 11:46 | JARDA LIŠKA
THRILER

"KDE SE ZASE TEN NÁŠ KLUK TOULÁ? " napadlo mne ve chvíli když jsem pohlédl z okna a zjistil jsem, že je venku šero. Teá už se stnívá velmi brzo. "Dávno už měl být doma.............!"
Žena pokrčila rameny. "jako bys neznal kluky...!"
Ale neuplynula hodiny a byl jsem navztekán.
"Jen počkej..."vyhrožuji nepřítomnému synovi. "Těch facek, co slížneš!"
Když se synátor neobjevil ani v osm hodin, nedalo mi to a šel jsem potomka hledat já sám...Večeře stydne na stole a on si, milostpán, bůhví kde lítá bůhví kde!
Obešel jsem blok, ale nikde nic...všechny jeho kumpány, ale ti jen krčili rameny: ne, Toma viděli naposledy po obědě. P!ak už ne....
S nepořízenou se vracím domů, kde se se ženou radíme co dále. Manželka chce volat ppolicii, já navrhuji nemocnici..
Předstírám klid, ale a její počínání se ji pokouším vymluvit...Výdyť je teprve chvíli po desáté. Snad bude u nějakého kamaráda, tvrdím já."
"Co je to za kamaráda....?" vybuchne manželka. "Určitě by měli mít rozum alespoň jeho rodiče!"
oponuje má žena.
KRČÍM RAMENY.
Za půlhodinu jsem to ale já, kdo sáhl po telefonu a začínám obvolávat všechny úrazovky, nemocnice a samozřejme i policii a všechny známé, ale NIC!
Žena popadla svetr a vyběhla do tmy! SLZY NA KRAJÍČKU....DIVÍTE SE?!
PO HODINĚ SE SCHÁZÍME NANOVO, NIC......

OSTŘE SLEDOVANĚ VRAKY-SALÁT

5. října 2016 v 18:32 | JARDA LIŠKA


CAUSA SALÁT.

VÁNOCE JIŽ JIŽ KLEPALY NA DVEŘE A MY JSME Z POSLEDNÍCH SIL ZAČALI TVOŘIT POSLEDNÍ, ALE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POLOŽKU ZE ŠTĚDROVEČERNÍHO MENU - BRAMBOROVÝ SALÁT. VZALI JSME VŠECHNO POTŘEBNÉ NÁDOBÍ, NOŽE, PŘÍSADY, ZELENINU, BRAMBORY A TO VŠECHNO LÉTALO POSTUPNĚ OD JEDNOHO Z KRÁJEČŮ KE STROUHAČŮM, MÍCHAČŮM... ATD. NAKONEC JSME DO SMĚSI KOPU MAJONÉZY A HOŘČICE A CHYBĚLA NÁM UŽ JENOM ŠPETKA LÁKU OD OKUUREK, KTERÁ SALÁTU DODÁ TEN SPRÁVNÝ ŠMRNC.
A TU SE TEPRVE OBJEVILA TRHLINA V ORGANIZAČNÍM SCHÉMATU NAŠÁ AKCE-DĚDA SE PO CHVÍLI A NEZBYTNÉM NÁTLAKU, PŘIZNAL, ŽE ASI LÁK VYLIL DO DŘEZU, KDYŽ OTEVÍRAL OKURKY...
A TEĎ BABO RAĎ.
NAKONEC JSME VYSLALI SE SKLENKAMI V RUCE NAŠE POTOMKY S CÍLEM OBEJÍT VŠECHNY PARTAJE A POŽÁDAT JE O TROCHU TOHO LÁKU...
DÍTKA SE VRÁTILA ASI TAK PO NECELÉ HODINĚ. NA PRVNÍ POHLED PŘIPOMÍNALA VÁNOČNÍ STROMEK, BYLA OBTĚŽKÁNA ČOKOLÁDAMI, OPLATKY - DOMÁCÍ VÝROBY I KUPOVANÝMI, BONBONY, CINGRLÁTKY, AJ.
JAK DÍTKA TOTIŽ PRAVILA, VŠE PROBÍHALO TAKHLE: ZAZVONILI U PRVNÍHO BYTU A POŽÁDALA O TROCHU LÁKU...PANÍ DOMU JE VTÁHLA DO BYTU SE SLOVY: "DĚLAJÍ ZE SEBE HOOGO FOGO A PAK NUTÍ TA UBOHÁ DÍTKA ŠKEMRAT PO BARÁKU, ŽE JIM TO NENÍ HANBA. DĚTIČKY, JEN SI VEMTE, NA CO MÁTE CHUŤ...."
NO A TAK TO ŠLO PRAKTICKY U VŠECH PARTAJÍ. JEŠTĚ PÁR DNÍ JSME CHODILI VEN V PŘEVLEKU, BEZ SALÁTU, ALE ZAVALENI HOROU SLADKOSTÍ...

KOMU ZVONÍ VANA-POMÁHAT A......

4. října 2016 v 20:33 | JARDA LIŠKA

POMÁHAT A CHRÁNIT

K DALŠÍ šokující odsouzení hodné události došlo v objektu policejní školy na jihu MORAVY. Tentokrát se terčem útoku neurvalců nestaly zbraně, ale řídící centrum Objektu ochrany, kde tentokrát sebrali, mezi jiným, mmechanické ořezávátko tužek, tři razítkovací podušky a jednu rychlo varnou konvici. Navíc tito nezvaní hosté si odnesli s sebou kompletní výstroj a výzbroj služebu konajícího dozorčího důstojníka, s jeho hodinkami. botami, brýlemi a...samotného dozorčího...!
Loupež byla odhalena až po několika dnech, a to především a to především díky tomu, že se spolu s dozorčím taky i jeho služební pes a to díky tomutu špičkově vycvičeného vlčáka, který přivedl příslušníka nazpátek k domovského útvaru...v rekordním čase 37 HODIN 49 MINUT....!!!
Postižený důstojník prohlásil, že naprosto nechápe, jak jen mohli ti drzí gangsteři ukrást jeho kompletní uniformu, zvláště, když ji měl na sobě, navíc předpisově zajištěné opaskem....?!!
Jak přítomné novináře informoval tiskový mluvčí 352 člennéhé vyšetřvací komice, která ihned začala s vyšetřováním, po pachatelích tohoto nehorázného činu - novináři budou průběžně informováni...

INU UVIDÍME, že....


OSTŘE SLEDOVANÉ VRAKY-PLYN

3. října 2016 v 19:07 | JARDA LIŠKA
Jak (ne)založit skupinu


Svého času, v dobách ne sice zas tak dávných, ale přece jen (snad) za trošku jiných poměrů, se můj přítel Hugo, poměrně hodně zabýval muzikou. Víte, tento dobrý hoch, doprovázen svou kytarou, zpívá totiž strašně rád. Tedy, aby bylo naprosto jasno - zpívá sice strašně, ale hrozně rád...
Hlasivky tohoto zoufalce vydávají zvuky, silně připomínající cirkulárku, když se při maximálním výkonu pustí do zvláště sukovitého dřeva. Ti, kdo něco podobného (teď ale mluvím pro změnu o té cirkulárce, i když, ono to vlastně vyjde prakticky na stejno, takže...) někdy, byť jen jedinkrát v životě zaslechli, něco takového si pamatují po dlouhý čas. Na takovéto věci se prostě jen tak lehce nezapomíná, přátelé!
Nuže dobrá. Ale abychom neodbíhali, vraťme se zpátky k hudbě milnému Hugovi. Takže tedy, jak již bylo řečeno, jeho hlas, a teď si dovolím parafrázovat klasika: hlas cirkulárky podoba...! A víte, lidi, co je na věci ještě mnohem horší?! Nevíte, samozřejmě! Tak já vám to tedy povím - totiž věc se má tak, že tuto, již tak dost silnou iluzi, již zmíněné pily, hra na kytaru v přítelově provedí, ještě více umocňuje! Ale škoda slov! Cosi takového se prostě nedá slovy vypovědět, ale musí se na vlastní uši slyšet!
Na tom by jistě, až na zpřetrhané budínky (ušní) a nervy nadranc nebylo zas až tak nic špatného, což?! Jenže považte, že Hugo se jistý čas zaobíral myšlenkou, že by dokonce založil svou vlastní kapelu, a to už je, jak sami jistě uznáte, velice na pováženou! A představte si, že měl už pro toto hudební těleso dokonce vymyšlen i název - PLYN...
Bohu(žel, nebo - dík?!) od svého úmyslu byl však nucen nakonec přece jen upustit. Na kompetentních místech - a že jsme jich měli ve výše již zmíněných dobách požehnaně, že, tak tam mu, Hugovi, totiž tito kompetentní orgánové vysvětlili, že název skupiny není zrovna nejšťastnější, což mu taky hned na místě doložili i názorným příkladem.
Posuďte sami: zkuste se vžít do následující situace (argumentovali oni Kompetentní), že kdosi třeba v kanceláři jistého dne silně unaveným hlasem prohlásí:
"Tedy, řeknu vám, lidi, mě už to tady ale vůbec nebaví - jsem z toho všeho už jakýsi utahaný...! Už prostě nemůžu! Ale víte, co udělám?! Jen co přijdu domů, vypnu telefon, udělám si přítmí, zalehnu a pak už nebudu dělat vůbec nic, jen... pustím si PLYN...!!!"
...Sami jistě uznáte, že to prostě nejde. Takovými, či podobnými slovy zakončily tehdy svou řeč kompetentní orgány.
A tak se stalo, že Hugo, silně pobouřen hrubým nepochopením ze strany těchto orgánů, nejdříve silně zahořkl a pak se jednou a provždy rozhodl, že už nikdy žádnou skupiny nezaloží... Čímž, jak všude rozhlašoval, tyto hudební ignoranty řádně vytrestá...??! Nakonec se rozhodl, že nadále bude hrát jen a jen pro potěšení (?!) své a svých přátel...
Závěrem bych chtěl říct už jen tolik, že my, kdo máme ono pochybné štěstí mezi jeho přátele se řadit, ještě dnes těm takzvaným kompetentním orgánům z let (ne)dávno minulých, kteří svým rozhodnutím nejen zmařili - jistě - slibnou Hugovu kariéru a (což je v našich očích mnohem horší) dohnali ho k tomuto zoufalému kroku, upřímně nadáváme, kudy chodíme - hlavně a nejvíce po každém z Hugových četných hudebních výlevů...!
A jen pevně doufáme, že teď snad, za nových poměrů, by mohl přítel své rozhodnutí zverifikovat a vše by se ještě mohlo obrátit k dobrému.


KOMU ZVONÍ VANA-KRTEK

2. října 2016 v 8:23 | JARDA LIŠKA

Marná bitva

Nevím už vlastně kdy jsem zjistil, že mou zahrádku poctil svou přítomností krtek. Zpočátku jsem se tvářil jako že nic, ale když jsem podle intenzity, s jakou ničil plody mé práce na záhonech, zjistil, že se jedná o nějakého stachanovce, rozhodl jsem se něco s tím podniknout.
Jeden zkušený zahrádkář mi poradil, abych dříve, než začnu cokoli podnikat, v klidu usedl a zamyslel se nad tím, čemu vlastně dávám přednost, zda-li flóře nebo fauně… Pokud se prý rozhodnu, že straním fauně, pak ať si, spánembohem, krtek dělá, co hrdlo ráčí…
Jsem-li však na straně flóry, nezbývá mi, než vyhlásit mu válku…!
Teď pozor! Tento akt se dělá tak, že se na kus papíru napíše prohlášení, v němž krtka rezolutně vykážete mimo teritorium vaší zahrádky, jinak…!!! a postavíte ho co nejblíže některého z krtinců. Podle Haagských konvencí vám musí krtek nejpozději do 14 dní na tuto vaši nótu odpovědět.
Jistěže se najdou tací, kdo teď namítnou, že krtek je slepý, že ano?! Ano, přátelé, vědecky je sice dokázáno, že krtek slepý je, ale věda nic nehovoří o tom, že by krtci neuměli číst, že…? A já, prosím, vědě plně důvěřuji…
Když se nedočkáte krtkovy odpovědi ani po 14 dnech, začíná regulární válka mezi krtkem a člověkem. Těžká, přetěžká válka!
Tedy, hlavně pro člověka, neboť z ní jen málokdy vychází jako vítěz…
Známý mi uvedl několik názorných příkladů - jeden ze zahrádkářů se natáhl jednoduše napříč přes záhony a svým vlastním tělem se snažil zabránit tomu, aby zde krtek mohl rýt. Skončilo to, samozřejmě, nachlazením a zahrádkář skončil v nemocnici se zápalem plic!
Jiný zase do všech děr nalil jakýsi jed, žel, tentokrát ve špitále skončili i všichni jeho rodinní příslušníci, které otrávil pomocí mrkve, kedluben a ostatní zeleniny, které do sebe vstřebaly aplikovaný jed…!
Další zoufalec se rozhodl pro takzvanou totální válku a jednoduše celou zahrádku zalil betonem. Šlo sice o jakési pochybné vítězství člověka nad podlou přírodou, žel, "vítěz" se netěšil dlouho, neboť záhy dostal vysokou pokutu: kompetentní orgány kvalifikovaly jeho čin jako budování základů pro nějakou stavbu, na níž neměl, samozřejmě, potřebné povolení. Zdrcený zahradník si koupil silný provaz a podařilo se ho odříznout vskutku v hodině dvanácté…
Známý mi chtěl uvést ještě i jiné příklady, ale rázně jsem ho zarazil. Mám holt slabé nervy, no.
Vydal jsem se na úřad podat si žádost o stavební povolení, nicméně cestou jsem se zastavil v jednom krámku, abych si tady koupil silné lano.
Jeden nikdy neví, že…

KOMUU ZVONÍ VANA-UTRPENÍ,,,

1. října 2016 v 8:21 | JARDA LIŠKA
Utrpení výzkumného pracovníka

" ... ano, pánové, s láskou je kříž," pravil pán, který si v restauraci přisedl k našemu stolu. "I já jsem bývýval šťasten, ale jen do chvíle, kdy jsem se zamiloval a svou dívku jsem hodlal nějakým taktním způsobem připravit na to, že mne - jako výzkumného pracovníka, který má fofry při dokončování dílčího výzkumného úkolu - nebude nějakou dobu tak často vídat, jako dosud. Což jsem taky učinil slovy:
"Víš, Jituško, já jsem z ústavu a asi nějakou dobu budu teď mít potíže, abych se odtud dostal..." pán teskně pokýval hlavou.
"No," pokračoval dále. "Zatvářila se tak nějak krapet nejistě a vylekaně, tak jsem ji honem ukonejšoval:
"Ujišťuji tě, že i kdybych měl z ústavu utíkat oknem - já vím, kde jsou povolené mříže! - abych tě mohl vidět, tak to udělám rád. A vždycky si to už nějak před doktorem zodpovím... myslel jsem šéfa, pánové!" dodal ustaraný pán.
"Dál jsem se ale, pánové, nedostal, protože dívčina se začala chovat nějak divně. Na něco se pak vymluvila, jako že musí honem něco zařídit - a už jsem ji víckrát neviděl..." mluvčí pokrčil zamyšleně rameny.

"Ani vlastně nevím, co se ji tehdy stalo. Ale je to snad takhle i lepší, že to tak dopadlo, jak to dopadlo. Asi by to stejně nemělo cenu - když neměla pochopení pro mou práci..."