Srpen 2016

KOMU ZVONÍ VANA-POMŮŽETE?

5. srpna 2016 v 8:39 | JARDA LIŠKA

KDO POMÚŹE?

Sešlo se nás na poradě, svolané vedením, opravdu hodně. Řadoví pracovníci i manažéři. Na úvod k nám šéf vedl asi půl hodiny moudrou řeč na téma, řekl bych něco ve stylu...Ema má mámu, máma má maso...a tak podobně, navíc doplněnou o úvahu, řekněme: nebude-li pršet, nezmoknem....! přičemž nedjajímavější ovšem byla skutečnost, že ani jjedna řeč nijak nesouvisela s tématem, kvůli němuž jsme se sem sešli.
Nato se otevřela diskuse na úrovni - návrh střídal protinávrh...přičemž samotný návrh byl-řekněme- velmi rozpačitý! A to naše porada trvala celé odpoledne...A to jsme sem přišli řešit vskutku atraktivní a nanejvýš aktuální otázku, týkající se efektivnější, účelné a optimálnější využítí pracovní doby........JAK říkám, nenašli jsme vůbec, ale vůbec nic.
Neporadí nám NÉKDO..........!


KOMU ZVONÍ VANA-PSÍK

4. srpna 2016 v 8:38 | JARDA LIŠKA


PŔEKVAPENÍ

JDU navštívit známého. Dojdu k jeho domu a, když zjistím, že není zamčeno, projdu brankou a kráčím si to k domu.
Na mou duši, ujdu tak asi deset metrů, když tu se najednou ozve krátké zakviknutí a nic... V tu chvíli vyběhne zpoza rohu vyběhne pán domu a hlasitě lamentuje, pokouší se o to,co by se dalo nazvat jako "lomení rukama..."
"Ach, bože." lamentuje. "Co to, děláte? Ćlověče, tento týden už je to třetí pes! Jste snad slepý nebo co?"
Pokrčím rameny "...já ale nevím o co ...!?"
"Jen se podívejte!" Dívám se kam ukazuje a hle, leží tam bezvládné tělíčko psa...takového malého plemene. Viditelně je po něm...
Jak mě ujistí jeho pán, jsem další pachatel...likvidátor psíků.
"A přitom tamhle na plotě visí výstraha!! STOJÍ TAM PŔECE -
POZOR PES.........."

ECCE HOVNO...

2. srpna 2016 v 11:29 | JARDA L.
ANTICKÉ DRAMAÚžasný

JDOU BOK PO BOKU dva filozofové a probírají kolem dokola všemožné věci mezi nebem a zemí, jdou a jdou, co noha nohu mine, čas plyne do nenávratna, když tu starší z mudrců zvolní krok a jen tak mezi řečí, prohodí: "příteli, dovolte, abych vám ukázal cosi tajemného....."
"CO TO MÁ BÝT? CO JSTE MI CHTÉL VLASTNÉ UKÁZAT?"
" ZAJÍMÁ SE
PRVNÍ MUDRC, A LOUDAVÝM KROKEK VYKROČIL VPŘED...
"CO to má být?"vydechl moudře druhý z nich, "INU, PRÁVÉ JSTE DO TOHO ŚLÁPL, PŔÍTELI... JAK ŔÍKÁ KLASIK.....ECCE HOVNO ..? TO JSEM VÁM CHTĚL UKÁZAT...!!"

KOMU ZVONÍ VANA VIII.-KOUŘENÍ

2. srpna 2016 v 8:08 | JARDA LIŠKA
Kouření škodí zdraví
Sál doslova praskal ve švech. Lékař mluvil již dobrou hodinu, ale všichni posluchači mu doslova viseli na rtech. Před jejich očima defilovaly ty nejhorší nemoci, byla jim nastíněna ta nejchmurnější perspektiva.
Cigarety, ty voňavé tabákové trubice, se jim pomalu měnily v cosi nechutného. Většina z přítomných se utvrdila jednou a provždy se svým zlozvykem přestat!
Po další hodině byla přednáška u konce a lékař spěšně opustil sál. Rovněž posluchači, živě debatujíc, se rozcházeli, pevně rozhodnuti již nikdy nesáhnout po cigaretě.
Lékař stál u okna ve své pracovně a díval se za nimi se spokojeným úsměvem. Těšilo ho, že měla jeho přednáška úspěch.
A s cigaretou v ruce čekal až se mu uvaří voda na kávu.